Service

| Spam filteren

Onderstaande handleiding is gebaseerd op Microsoft Windows Mail 6.0.
Microsoft Outlook Express, Microsoft Office Outlook hebben dezelfde functies, wellicht worden de menu’s iets anders weergegeven. Overige e-mail programma’s kunnen hier van afwijken, maar zullen ongeveer dezelfde opties bieden.
 
Spam filteren

U kunt uw binnenkomende berichten filteren; automatisch in de juiste map plaatsen.

Door te klikken op "Extra > Berichtregels > E-mail…" Opent er een nieuw schermpje, dit schermpje heeft de titel "berichtregels". In dit scherm kunt u regels toepassen op uw berichten. Als u deze hebt ingevuld zal Outlook deze regels op al uw binnenkomende berichten toepassen. Om dit te doen, klikt u op "Nieuw… "

 
Spam filteren 2
Bij punt 1 kunt u de "criteria voor de regel aanvinken", dat is waar de regel op wordt toegepast. Vink hier "als de regel Onderwerp bepaalde woorden bevat" aan.

Door deze regel aan te vinken zal Outlook de Onderwerp regel van elke nieuwe e-mail voor u doorlezen, en uw regel toepassen als het Onderwerp de aangegeven woorden bevat.

Vink bij punt 2 ‘Verplaatsen naar een bepaalde map’ aan; hierdoor geeft u aan dat als Outlook de door u bepaalde woorden in de regel Onderwerp terugvindt, Outlook deze e-mails naar een bepaalde map verplaatst. Dan past Outlook dus de regel die u heeft opgegeven toe.

Nu zullen er bij punt 3 een onderstreepte waarden staan. In dit geval zullen dit "bepaalde woorden" en "een bepaalde map" zijn. Als u hier op klikt, komt u in een scherm waarin u uw regels verder aan Outlook uit kan leggen.
 
Spam filteren 3
Klik eerst op bepaalde woorden. Hier kunt u woorden invoegen die vaak in de onderwerpen van uw spam e-mails voorkomen.

Typ een woord in, en klik dan op "Toevoegen". Hierna kunt u het volgende woord op dezelfde manier invoegen.Voor steeds één woord in, en voeg dan het volgende woord in, zo ontstaat er een rijtje woorden. U kunt zo veel woorden invoegen als u wilt. Klik als u klaar bent op "Ok". U gaat weer terug naar het vorige scherm.
 
Spam filteren 4
Klik nu op "een bepaalde map". U kunt nu een map selecteren, of een nieuwe map aanmaken.

E-mails met de woorden uit de lijst van woorden (die u eerder heeft samengesteld) in het onderwerp zullen naar deze map worden verplaatst zodra Outlook ze binnen krijgt, en voor u heeft gecontroleerd.

Kies als map "Ongewenste e-mail". Met deze instelling gaan dus alle e-mails, met woorden uit de door uw geschreven lijst in het onderwerp, naar de map "Ongewenste e-mail". Klik hierna weer op "Ok".

Bij het vierde punt kunt u een naam aan uw zojuist geschreven regel geven, zodat u deze later makkelijk kunt herkennen. Geef deze regel bijvoorbeeld de naam "Spam". Klik nu weer op "Ok", en de zojuist geschreven regel zal vanaf dat moment op uw e-mail toegepast worden.

Denk er aan om af en toe uw map ongewenste e-mail na te kijken. Bijvoorbeeld één maal per week. Het kan zijn dat een van de woorden uit uw lijst voorkwam in de onderwerp regel van een e-mail die u wel had willen ontvangen, geen spam dus. Kijk dit dus af en toe na, om geen e-mails mis te lopen.

Adobe CC
Wordpress
Joomla
Maatwerk
Google Analytics
WooCommerce webshop