Werk | Windesheim

Windesheim OSO is een expertisecentrum waarin expertiseontwikkeling plaats vindt ten behoeve van opleidingen en contractactiviteiten op het terrein van de speciale onderwijszorg voor individuele studenten, schoolteams, specialistenteams en samenwerkingsverbanden. Voor hen zijn ze een innovatieve en betrouwbare partner.
www.oso-windesheim.nl

  • Website

Delen | via Social Media:

Adobe CC
Wordpress
Joomla
Maatwerk
Google Analytics
WooCommerce webshop